Tłumacz języka migowego

INFORMACJA  BURMISTRZA MISTA SEJNY

 

 

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się petenci Urzędu Miasta Sejny w celu załatwienia sprawy w Urzędzie Miasta Sejny mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego.

Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie, kontaktując się z sekretariatem Urzędu Miasta Sejny (I piętro) podając datę przybycia do Urzędu Miasta Sejny oraz sposób przekazania informacji zwrotnej.

Adres Urzędu Miasta Sejny:

Urząd Miasta Sejny
ul. Józefa Piłsudskiego 25
16 – 500 Sejny
tel. 87/516 20 73
fax: 87/516 20 55
e’mail: sejny@um.sejny.pl

Po otrzymaniu zgłoszenia Urząd Miasta Sejny zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną.

Usługa  tłumacza języka migowego jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn.zm.). 

Osoba uprawniona ma  prawo do skorzystania celem załatwienia sprawy w Urzędzie Miasta Sejny, z pomocy wybranej przez siebie osoby, w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy (wybrana osoba powinna mieć ukończone 16 lat).

Osoba uprawniona ma  prawo do skorzystania z tłumacza Polskiego Języka Migowego z „Rejestru tłumaczy polskiego języka migowego” prowadzonego przez Wojewodę Podlaskiego, dostępnego na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (www.bialystok.uw.gov.pl).

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Karina Palewicz

Data wytworzenia: 2021-02-16

Wprowadzający: Karina Palewicz

Modyfikujący: Karina Palewicz

Data modyfikacji: 2021-02-16

Opublikował: Karina Palewicz

Data publikacji: 2021-02-16