Organizacje Pożytku Publicznego

Dobra współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi to jeden z fundamentów społeczeństwa obywatelskiego. Współpraca ta jest istotnym czynnikiem integrującym i aktywizującym społeczność lokalną w rozwiązywaniu problemów lokalnych. Gdy jest oparta na zasadzie partnerstwa, zwiększa efektywność działań związanych z realizacją zadań własnych i zleconych Miasta Sejny - poprzez pełniejsze wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Stowarzyszenia i fundacje podejmują cenne działania na rzecz lokalnej społeczności, dlatego współpraca organizacji pozarządowych i Miasta stwarza szansę na lepsze realizowanie wspólnego celu, jakim jest poprawa jakości życia mieszkańców naszego Miasta. Społeczna aktywność lokalnych inicjatyw obywatelskich przyczynia się do pełniejszego zaspokajania potrzeb wspólnoty, sprzyja tworzeniu więzi społecznych i odpowiedzialności za przyszłość Miasta.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Lech Koneszko

Data wytworzenia: 2017-01-27

Wprowadzający: Ewelina Luto

Modyfikujący: Ewelina Luto

Data modyfikacji: 2020-05-06

Opublikował: Ewelina Luto

Data publikacji: 2017-01-27