2020 rok

Decyzja RPG.6233.1.2020.WB - Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Rozeznanie cenowe dotyczące utylizacji azbestu.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sejny z dnia 6 kwietnia 2020 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o opracowaniu projektu dokumentu pn.: "Program Środowiska dla Miasta Sejny na lata 2020 - 2023 z perspektywą na lata 2024 - 2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko".

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sejny z dnia 31 marca 2020 r. o umorzeniu postępowania administracyjnego.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sejny z dnia 24.02.2020 o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Elżbieta Skupska

Data wytworzenia: 2020-02-24

Wprowadzający: Dorota Leonczyk

Modyfikujący: Dorota Leonczyk

Data modyfikacji: 2020-10-02

Opublikował: Dorota Leonczyk

Data publikacji: 2020-02-24