Oświadczenia majątkowe

Wyłączenie jawności informacji zawartych w oświadczeniach majątkowych

Informacje o adresie zamieszkania składającego oświadczenie majątkowe oraz o miejscu położenia nieruchomości zawarte w części B są niejawne i zostały wyłączone z udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sejny na podstawie art. 24i ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (Dz. U. 2018r. poz. 994 z późn. zmianami).

Wyłączenia jawności dokonał w przypadku:

  •     Radnych - Przewodniczący Rady Miasta Sejny
  •     Pozostałych osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia majątkowego -
        Burmistrz Miasta Sejny

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Karina Palewicz

Data wytworzenia: 2017-06-08

Wprowadzający: Karina Palewicz

Modyfikujący: Karina Palewicz

Data modyfikacji: 2018-08-09

Opublikował: Karina Palewicz

Data publikacji: 2017-06-08