Wyłączenie jawności informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej

W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, lub też informacje o podmiocie, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sejny znajdują się informacje publiczne, w których dokonano anonimizacji zawartych w nich danych osobowych osób fizycznych.

Powyższe dotyczy m.in. następujących rodzajów dokumentów:

  • protokoły z sesji Rady Miasta Sejny,
  • uchwał Rady Miasta Sejny,
  • oświadczenia majątkowe - część B.

Zakres wyłączenia: dane osobowe osób fizycznych, w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, zameldowania, itp.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000.) oraz art. 5 ust. 2 ustawy  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Karina Palewicz

Data wytworzenia: 2018-08-08

Wprowadzający: Karina Palewicz

Modyfikujący: Karina Palewicz

Data modyfikacji: 2018-08-08

Opublikował: Karina Palewicz

Data publikacji: 2018-08-08