Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Pokój nr 1- 2 - parter.
Tel. centrala: (87) 516 20 73  wewnętrzny  -  35 lub (87) 516 20 75,.
telfax: (87) 516 20 55,

e-mail: beata@um.sejny.pl; dorota@um.sejny.pl

BEATA SOKOŁOWSKA – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

 1. Prowadzenie spraw związanych z rejestracją urodzeń, małżeństw, zgonów w rejestrze stanu cywilnego,
 2. Aktualizacja danych w rejestrze PESEL związanych z rejestracją stanu cywilnego oraz na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego odnośnie stanu cywilnego, zawartego małżeństwa, czy zgonu osoby posiadającej numer PESEL, dla której nie sporządzano polskiego aktu stanu cywilnego,
 3. Występowanie o nadanie numeru PESEL w związku ze sporządzaniem aktu urodzenia,
 4. Załatwianie spraw związanych z zawieraniem związków małżeńskich,
 5. Wykonywanie innych czynności przewidzianych w ustawie prawo o aktach stanu cywilnego oraz w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym,
 6. Przygotowywanie wniosków i organizacja uroczystości związanych z nadaniem medali „Za Długoletnie Pozycie Małżeńskie”
 7. Prowadzenie archiwum ksiąg stanu cywilnego.

 

DOROTA ŁOZIŃSKA – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

 1. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpienie w związek małżeński zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
 2. Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony),
 3. Czynności materialno–techniczne z zakresu rejestracji stanu cywilnego, transkrypcje zagranicznych aktów stanu cywilnego, uzupełnienia, sprostowanie aktów stanu cywilnego,
 4. Migracja aktów do Rejestru Stanu Cywilnego poprzez Aplikację „Źródło”,
 5. Przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego.
 6. Prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności,
 7. Prowadzenie spraw z zakresu dowodów osobistych,
 8. Prowadzenie spraw z zakresu spraw wojskowych,
 9. Prowadzenie spraw w zakresie działalności gospodarczej,
 10. Prowadzenie spraw dotyczących udzielania licencji na wykonywanie krajowego przewozu osób taksówką,
 11. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta w Sejnach

Wytwarzający/odpowiadający: Karina Palewicz

Data wytworzenia: 2018-04-10

Wprowadzający: Karina Palewicz

Modyfikujący: Karina Palewicz

Data modyfikacji: 2018-05-08

Opublikował: Karina Palewicz

Data publikacji: 2007-11-09