Zawiadomienia - Obwieszczenia

Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sejny o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Adaptacji hali magazynowej na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji...".

Decyzja RPG.6233.1.2018.ES - Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Zawiadomienie - Obwieszczenie o zakończeniu postępowania. (Adaptacja hali magazynowej na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.)

Rozeznanie cenowe dotyczące utylizacji azbestu.

Decyzja Burmistrza Miasta Sejny w spr. umorzenia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej -ZS Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sejny w spr. umorzenia postępowania o wydanie decyzji środowiskowej -ZS Centrum Kształcenia Rolniczego w Sejnach.

Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sejny w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i budowie Stacji Uzdatniania Wody w Sejnach.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sejny w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci cieplnej PGK Sejny.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sejny w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającej na przebudowie i rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody w Sejnach.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Karina Palewicz

Data wytworzenia: 2018-03-15

Wprowadzający: Wioleta Fejfer

Modyfikujący: Wioleta Fejfer

Data modyfikacji: 2019-01-03

Opublikował: Wioleta Fejfer

Data publikacji: 2018-03-15