2010 rok

 • Postanowienie Burmistrza Miasta

  2010-09-10 00:00:00

  Postanowienie Burmistrza Miasta Sejny w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sejnach, wymiana rurociągów z ujęć do stacji oraz wykonanie dwóch równoległych rurociągów doprowadzających wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągów rozdzielczych”

 • Obwieszczenie Burmistrza Miasta

  2010-09-10 00:00:00

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Sejnach – drugi etap” zlokalizowana na działkach o nr 1503, 1597, 1540, 1516, 1539, 1556/33 obręb – Miasto Sejny, nr 4 obręb – Kolonia Sejny.

 • Postanowienie Burmistrza Miasta

  2010-08-23 00:00:00

  Postanowienie Burmistrza Miasta Sejny w sprawie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pod nazwą: ”Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Sejnach – II etap”

 • Decyzja Burmistrza Miasta Sejny o umorzeniu postępowania.

  2010-08-23 00:00:00

  Decyzja Burmistrza Miasta Sejny w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Sejnach – drugi etap” na działkach o nr 1503, 1597, 1540, 1516, 1539, 1556/33 obręb – Miasto Sejny, nr 4 obręb – Kolonia Sejny.

 • Decyzja Burmistrza Miasta umarzająca postępowanie

  2010-07-29 00:00:00

  Decyzja Burmistrza Miasta umarzająca postępowanie wydania decyzji środowiskowych na realizację przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa budynku hotelowego z restauracją Skarpa na działkach o nr ewid. 239, 240, 242/5, 322/1.

 • Postanowienie Burmistrza Miasta

  2010-07-28 00:00:00

  Postanowienie Burmistrza Miasta w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pod nazwą Rozbudowa budynku hotelowego z restauracją Skarpa Na działkach nr 239, 240, 242/5, 322/1, stosownie do wszczętego w dniu 06.07.2010 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Henryka Poszwy , zam. Sejny ul. Zawadzkiego 19/28 z dnia 01.07.2010 r.

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

  2010-07-16 00:00:00

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa budynku hotelowego z restauracją SKARPA pobudowanego na działkach nr. ewid. 239,240, 242/5, 322/1 przy ul. J. Piłsudskiego 13 w Sejnach.

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

  2010-07-16 00:00:00

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Sejnach, wymianie rurociągów z ujęć do stacji oraz wykonanie dwóch równoległych rurociągów doprowadzających wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych.

 • Postanowienie prostujące omyłkę

  2010-03-19 00:00:00

  Postanowienie prostujące omyłkę o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn :Budowa parku miejskiego wraz z muszlą koncertową z widownią, szaletem miejskim , urządzeniami rekreacyjno sportowymi i uzbrojeniem terenu w niezbędną infrastrukturę techniczną w Sejnach

 • Decyzja Burmistrza Miasta umarzajaca postepowanie.

  2010-02-25 00:00:00

  Decyzja Burmistrza Miasta umarzająca postępowanie w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie parku miejskiego wraz z muszlą koncertową z widownią, szaletem miejskim, urządzeniami rekreacyjno-sportowymi i uzbrojeniem terenu w niezbędną infrastrukturę techniczną na działce nr 661/8 w Sejnach.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Lech Koneszko

Data wytworzenia: 2017-01-27

Wprowadzający: Lech Koneszko

Modyfikujący: Lech Koneszko

Data modyfikacji: 2017-01-27

Opublikował: Lech Koneszko

Data publikacji: 2017-01-27