Zawiadomienie - Ogłoszenie

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie Stacji Paliw Lotos przy ul. Powstańców Sejneńskich w Sejnach"

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa stacji regazyfikacji gazu LNG wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową oraz infrastrukturą towarzyszącą w tym instalacje technologiczne, c.o., elektryczne i orurowanie łączące stację z projektową siecią gazową miasta Sejny”.

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:" Przebudowa Stacji Paliw LOTOS przy ul. Powstańców Sejneńskich w Sejnach."

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie, rozbudowie, nadbudowie budynku produkcyjnego" zlokalizowanego przy ul. Łąkowej 5 w Sejnach.

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia i zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach- Budowa stacji regazyfikacji gazu LNG wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową oraz infrastrukturą towarzyszącą w tym instalacje technologiczne, c.o., elektryczne i orurowanie łączące stację z projektową siecią gazową miasta Sejny”

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku produkcyjnego", zlokalizowanego przy ul. Łąkowej 5 w Sejnach.

Zawiadomienie-Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sejny o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie Stacji Paliw LOTOS przy ul. Powstańców Sejneńskich w Sejnach”.

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Sejny o  wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie, rozbudowie, nadbudowie budynku produkcyjnego".

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Sejny o  wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie stacji regazyfikacji gazu LNG wraz ze stacją redukcyjno-pomiarową oraz infrastrukturą towarzyszącą  w tym instalacje technologiczne, c.o., elektryczne, orurowanie łączące stację z projektową siecią gazową miasta Sejny".

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Danuta Wilkialis

Data wytworzenia: 2019-05-31

Wprowadzający: Agata Czeszkiewicz

Modyfikujący: Agata Czeszkiewicz

Data modyfikacji: 2019-07-22

Opublikował: Agata Czeszkiewicz

Data publikacji: 2019-05-31