2009 rok

 • Obwieszczenie Burmistrza Miasta

  2009-09-14 00:00:00

  OBWIESZCZENIE O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 • Decyzja środowiskowa

  2009-09-14 00:00:00

  decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, którego nazwa to: Budowa miejskiej sieci wodociągowej z przyłączami w mieście Sejny w ulicach Mickiewicza, Leśnej i Projektowanej.

 • Decyzja środowiskowa

  2009-09-14 00:00:00

  decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Głowackiego na terenie miasta Sejny

 • Postanowienie o oddziaływaniu na środowisko

  2009-08-31 00:00:00

  Postanowienie o oddziaływaniu na środowisko.

 • Decyzja środowiskowa

  2009-08-19 00:00:00

  Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Głowackiego na terenie miasta Sejny

 • 01 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta

  2009-07-31 00:00:00

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta

 • 02 - Obwieszczenie Burmistrza Miasta

  2009-07-31 00:00:00

  O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 • Decyzja Burmistrza Miasta

  2009-07-31 00:00:00

  w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływanie na środowisko.

 • Postanowienie Burmistrza Miasta

  2009-07-28 00:00:00

  Postanowienie Burmistrza Miasta o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

  2009-07-10 00:00:00

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa miejskiej sieci wodociągowej z przyłączami w mieście Sejny w ul. Mickiewicza, Leśnej i Projektowanej.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Lech Koneszko

Data wytworzenia: 2017-01-27

Wprowadzający: Lech Koneszko

Modyfikujący: Lech Koneszko

Data modyfikacji: 2017-01-27

Opublikował: Lech Koneszko

Data publikacji: 2017-01-27