Zarządzenia Burmistrza Miasta Sejny

 • Zarządzenie Burmistrza Miasta

  2008-06-08 00:00:00

  ZARZĄDZENIE Nr 9 / 07 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 02 sierpnia 2007 r. w sprawie instrukcji postępowania w przypadkach wskazujących na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł

 • Zarządzenie Burmistrza Miasta

  2008-01-10 00:00:00

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 23/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Sejny.

 • Zarządzenie Burmistrza Miasta

  2007-12-31 00:00:00

  ZARZĄDZENIE NR 45/B/07 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 31 grudnia 2007r. w sprawie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej posiłki regeneracyjne, żywność i lekarstwa dla najuboższych, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauki i podtrzymywania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy w 2008 roku.

 • Zarządzenie Burmistrza Miasta

  2007-12-27 00:00:00

  ZARZĄDZENIE NR 42/B/2007 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach

 • Zarządzenie Burmistrza Miasta

  2007-12-27 00:00:00

  Zarządzenie Nr 41/B/07 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2007 rok

 • Zarządzenie Burmistrza Miasta

  2007-12-18 00:00:00

  ZARZĄDZENIE NR 40/B/2007 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 10 grudnia 2007 roku w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miasta

 • Zarządzenie Burmistrza Miasta

  2007-12-18 00:00:00

  Zarządzenie Nr 39/B/07 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2007 rok

 • Zarządzenie Burmistrza Miasta

  2007-12-06 00:00:00

  ZARZĄDZENIE NR 21/07 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 4 grudnia 2007 r.w sprawie powołania Komisji do wyboru najemcy w przetargu ustnym nieograniczonym w dniu 10 grudnia 2007 roku na najem lokalu użytkowego przy ul. 22 lipca 10 w Sejnach

 • Zarządzenie Burmistrza Miasta

  2007-11-20 00:00:00

  ZARZĄDZENIE NR 18/07 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru oferty na realizację zadania pn. Odłów bezpańskich psów z terenu Miasta Sejny oraz sprawowanie opieki nad nimi w schronisku dla bezdomnych zwierząt

 • Zarządzenie Burmistrza Miasta

  2007-11-14 00:00:00

  O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U OGRANICZONYM PONIŻEJ 137 000 EURO.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Lech Koneszko

Data wytworzenia: 2017-01-27

Wprowadzający: Lech Koneszko

Modyfikujący: Lech Koneszko

Data modyfikacji: 2017-01-27

Opublikował: Lech Koneszko

Data publikacji: 2017-01-27