Zarządzenia 2018 rok.

Zarządzenia Burmistrza Miasta Sejny 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 151/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 150/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 149/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Sejny

ZARZĄDZENIE NR 148/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Sejny

ZARZĄDZENIE NR 147/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Sejny

ZARZĄDZENIE NR 146/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 145/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego podczas jego nieobecności

ZARZĄDZENIE NR 144/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych

ZARZĄDZENIE NR 143/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNYz dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania kopii protokołów głosowania w obwodzie

ZARZĄDZENIE NR 142/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Sejny

ZARZĄDZENIE NR 141/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 140/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 139/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 138A /2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 138/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2018 rok

ZARZĄDZENIE NR 137/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sejny na lata 2019 - 2024.

ZARZĄDZENIE NR 136/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 135/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sejny na lata 2019 – 2024.

ZARZĄDZENIE NR 134/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta Sejny na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 133/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 132/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 131/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 130/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 29 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sejnach w przypadku jego nieobecności.

ZARZĄDZENIE NR 129/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 29 października 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy.

ZARZĄDZENIE Nr 128 /2018 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 127/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 24 października 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 126/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 23 października 2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE Nr 125/2018 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 124/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 8 października 2018 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz określenia terminu egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 123/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 8 października 2018 roku w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 122/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 8 października 2018 r. w sprawie przyznania środków finansowych jednostkom organizacyjnym Miasta Sejny na realizację w 2018 roku programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

ZARZĄDZENIE NR 121/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 4 października 2018 r. w sprawie wyników konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego.

ZARZĄDZENIE NR 120/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 2 października 2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 119/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Miasta Sejny w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 118/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmian w zarządzeniu w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie ustalenia miejsca wzniesienie pomnika upamiętniającego etos Armii Krajowej i Żołnierzy Wyklętych.

ZARZĄDZENIE NR 117/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmian w zarządzeniu w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia pomnika XV-Lecia PRL.

ZARZĄDZENIE NR 116A/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 116/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 115/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Rozwoju Przestrzennego i Gospodarczego Urzędu Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 114/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Sejny projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Sejny na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 113/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia pomnika XV-Lecia PRL.

ZARZĄDZENIE NR 112/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie ustalenia miejsca wzniesienie pomnika upamiętniającego etos Armii Krajowej i Żołnierzy Wyklętych.

ZARZĄDZENIE NR 111/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w składzie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach.

ZARZĄDZENIE NR 110/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 21 września 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 109/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego.

ZARZĄDZENIE NR 108/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zlecenia jednostkom organizacyjnym Miasta Sejny realizacji w 2018 roku programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

ZARZĄDZENIE NR 107/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 10 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sejnach w przypadku jego nieobecności.

ZARZĄDZENIE NR 106/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 10 września 2018 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Sejny w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2019.

ZARZĄDZENIE NR 105/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 7 września 2018 r. w sprawie przyznania kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego prawa do reprezentacyjnego ubioru służbowego.

ZARZĄDZENIE NR 104/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 6 września 2018 r. w sprawie założeń i wytycznych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej Miasta Sejny na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 103/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 102/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 101/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 100/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Rozwoju Przestrzennego i Gospodarczego Urzędu Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 99/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku.

ZARZĄDZENIE NR 98/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów transportu dzieci i uczniów niepełnosprawnych.

ZARZĄDZENIE NR 97/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 96/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 95/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz określenia terminu egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 94/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej przez kierowników jednostek organizacyjnych podległych Miastu Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 93/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 92/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji do wyłonienia wykonawcy zadania „Przebudowa części przedszkola na żłobek”.

ZARZĄDZENIE NR 91/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie trybu przekazywania wewnętrznych informacji niezbędnych do weryfikacji i ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ZARZĄDZENIE NR 90/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 89/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 88/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania Administratora Systemów Informatycznych w Urzędzie Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 87/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 86/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 85A/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 85/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 84/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 83B/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 83A/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 83/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Sejny oraz wprowadzania ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych.

ZARZĄDZENIE NR 82/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sejnach w przypadku jego nieobecności.

ZARZĄDZENIE NR 81/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach przyznawania świadczeń „Dobry start”.

ZARZĄDZENIE NR 80/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 79/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 78/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 77/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 76/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz określenia terminu egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

ZARZĄDZENIE NR 75/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sejnach w przypadku jego nieobecności.

ZARZĄDZENIE NR 74/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w mieście Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 73/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 72/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 71/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 70/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie składu Zespołu ds. Inicjatyw lokalnych powołanej do opiniowania wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w roku 2018.

ZARZĄDZENIE NR 69/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 68/2018 BURMISTRZA MISTA SEJNY z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia nuczyciela zastępującego Dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sejnach w przypadku jego nieobecności

ZARZĄDZENIE NR 67/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta Sejny za 2017 rok.

ZARZĄDZENIE NR 66/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury prowadzonych przez Miasto Sejny za 2017 rok.

ZARZĄDZENIE NR 65/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 64/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 63/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sejny na lata 2018-2024.

ZARZĄDZENIE NR 62/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 61/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia budynku i pomieszczeń Urzędu Miasta Sejny oraz obiektów administrowanych przez Urząd Miasta Sejny”.

ZARZĄDZENIE NR 60/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sejny na lata 2018-2024.

ZARZĄDZENIE NR 59/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 58/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 57/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 56/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie wyników konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego.

ZARZĄDZENIE NR 55/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 54/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zasad wdrażania, realizacji, zasad polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla projektu  p.n. „Miasta Pogranicza – Mariampol i Sejny: podróż przez historie do dziś” realizowanego w ramach Programu  Interreg „Litwa-Polska” 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z Samorządem Miasta Mariampol (Litwa), będącego Lider projektu.

ZARZĄDZENIE NR 53/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zasad wdrażania, realizacji, zasad polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla projektu  p.n. „Upamiętnienie sąsiedztwa przygranicznego Litwy i Polski z okazji stulecia państwowości Litwy” realizowanego w ramach Programu  Interreg „Litwa-Polska” 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z Samorządem Miasta Mariampol (Litwa) Samorządem Miasta Kalvarija (Litwa), będącego Lider projektu.

ZARZĄDZENIE NR 52/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Finansowym w Urzędzie Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyznania środków finansowych jednostkom organizacyjnym Miasta Sejny na realizację w 2018 roku programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

ZARZĄDZENIE NR 50/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2017 rok i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

ZARZĄDZENIE NR 49/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego.

ZARZĄDZENIE NR 48/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego.

ZARZĄDZENIE NR 47/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie zlecenia jednostkom organizacyjnym Miasta Sejny realizacji w 2018 roku programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

ZARZĄDZENIE NR 46/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie wyników otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018.

ZARZĄDZENIE NR 45/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji do wyłonienia wykonawcy rozbiórki pomnika XXV-lecia PRL zlokalizowanego na działce nr 206 przy ul. Józefa Piłsudskiego w Sejnach.

ZARZĄDZENIE NR 44/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sejny na lata 2018-2024.

ZARZĄDZENIE NR 43/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie umorzenia należności.

ZARZĄDZENIE NR 42/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 41/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach.

ZARZĄDZENIE NR 40/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 39/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne kierownicze  stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu Rozwoju Przestrzennego i Gospodarczego w Urzędzie Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 38/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyników konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego.

ZARZĄDZENIE NR 37/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyznania środków finansowych jednostkom organizacyjnym Miasta Sejny na realizację w 2018 roku programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

ZARZĄDZENIE NR 36/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 35/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy w przetargu, którego przedmiotem jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Mieście Sejny”.

ZARZĄDZENIE NR 34/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu, którego przedmiotem jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Mieście Sejny”.

ZARZĄDZENIE NR 33/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola i publicznej szkoły oraz zgłoszenia dziecka  do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

ZARZĄDZENIE NR 32/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018.

ZARZĄDZENIE NR 31/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego.

ZARZĄDZENIE NR 30/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 09 lutego 2018 r. w sprawie zlecenia jednostkom organizacyjnym Miasta Sejny realizacji w 2018 roku programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

ZARZĄDZENIE NR 29/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 28/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 02 lutego 2018 r. w sprawie wyników otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018.

ZARZĄDZENIE NR 27/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 02 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia planu kontroli podatkowej na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 26/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 02 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia planu kontroli podatkowej w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na  2018  rok.

ZARZĄDZENIE NR 25/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 01 lutego 2018 r. w sprawie przyznania środków finansowych jednostkom organizacyjnym Miasta Sejny na realizację w 2018 roku programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

ZARZĄDZENIE NR 24A/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 24/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 23/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na  rok szkolny 2018/2019, do przedszkola i szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Miasto Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 22/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w składzie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sejnach.

ZARZĄDZENIE NR 21/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyników konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego.

ZARZĄDZENIE NR 20/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 19/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zlecenia jednostkom organizacyjnym Miasta Sejny realizacji w 2018 roku programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

ZARZĄDZENIE NR 17/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Sejny w 2018 roku w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

ZARZĄDZENIE NR 16/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Sejny w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

ZARZĄDZENIE NR 15/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Sejny w 2018 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

ZARZĄDZENIE NR 14/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Sejny w 2018 roku w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

ZARZĄDZENIE NR 13/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Sejny w 2018 roku w zakresie rewitalizacji.

ZARZĄDZENIE NR 12/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Sejny w 2018 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

ZARZĄDZENIE NR 11/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Sejny w 2018 roku w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

ZARZĄDZENIE NR 10/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Sejny w 2018 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

ZARZĄDZENIE NR 9/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Sejny w 2018 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

ZARZĄDZENIE NR 8/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Sejny w 2018 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

ZARZĄDZENIE NR 7/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego.

ZARZĄDZENIE NR 6/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego.

ZARZĄDZENIE NR 5/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 4/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 3/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018.

ZARZĄDZENIE NR 2/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 1/2018 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach.

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Karina Palewicz

Data wytworzenia: 2018-08-27

Wprowadzający: Wioleta Fejfer

Modyfikujący: Wioleta Fejfer

Data modyfikacji: 2019-01-30

Opublikował: Wioleta Fejfer

Data publikacji: 2018-01-04