Zarządzenia 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 178/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 177/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 176/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 27 GRUDNIA 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Masta Sejny za rok 2019.

ZARZĄDZENIE NR 175/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 20 GRUDNIA 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi z zakresu gospodarki komunalnej na terenie Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 174/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 173/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 172/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 171/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie przydziału obligacji komunalnych serii A19, B19, C19, D19 Oraz E19 Miasta Sejny („obligacje komunalne")

ZARZĄDZENIE NR 170/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 169/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie wyników konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego.

ZARZĄDZENIE NR 168/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania blankietów odpisów aktu stanu cywilnego oraz zaświadczeń w Urzędzie Stanu Cywilnego.

ZARZĄDZENIE NR 167/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie  zmian w budżecie miasta Sejny na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 166/2019 BURMISTRZ MIASTA SEJNY z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na Termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Sejnach.

ZARZĄDZENIE NR 165/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 164/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 163/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wyboru przedstawiciela pracowników w Urzędzie Miasta Sejny.

ZARZADZENIE NR 162/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji projektu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Sejny na 2020 rok.

ZARZĄDZENIE NR 161/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 160/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 15 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie zasad zamawiania, ewidencjonowania, wydawania, używania, przechowywania, likwidacji pieczęci urzędowych i pieczątek oraz powołania stałej komisji do spraw likwidacji pieczęci urzędowych i pieczątek w Urzędzie Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 159/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na Termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Sejnach.

ZARZĄDZENIE NR 158/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Miasta Sejny na 2020 rok.

ZARZĄDZENIE NR 157/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sejny na lata 2020-2024.

ZARZĄDZENIE NR 156/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 14 listopada 2019 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego.

ZARZĄDZENIE NR 155/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 13 listopada 2019r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 154/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 13 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu sdrowia publicznego.

ZARZĄDZENIE NR 153/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 12 listopada 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków miejskich jednostek na realizację programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2019 roku.

ZARZĄDZENIE NR 151/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 31 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 150/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 30 października 2019r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 149/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 23 października 2019r w sprawie ustalenia "Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w Mieście Sejny".

ZARZĄDZENIE NR 148/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 21 października 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2020.

ZARZĄDZENIE NR 147/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 14 października 2019r. w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.

 ZARZĄDZENIE NR 146/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 11 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 145/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 8 października 2019r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 144/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 30 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 143/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 30 września 2019r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 142/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 23 września 2019r. w sprawie przeznaczenia do zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 141/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 23 września 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR140/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 18 września 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzednicze w urzedzie Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 139/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 12 września 2019r. w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których jest wykonywana nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna.

ZARZĄDZENIE NR 138/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 12 września 2019r. w sprawie założeń i wytycznych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej Miasta Sejny na 2020 rok.

ZARZĄDZENIE NR 137/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów oraz stawek czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 136/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 10 września 2019r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz określenia terminu egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 135/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  zdnia 9 września 2019r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dka pracowników Urzędu Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 134/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  zdnia 6 września 2019r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ZARZĄDZENIE NR 133/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 6 września 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na przebudowę drogi gminnej nr 102123B ul. Wojska Polskiego w Sejnach.

ZARZĄDZENIE NR 132/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 5 września 2019r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sejny na lata 2019-2024.

ZARZĄDZENIE NR 131/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 5 września 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 130/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 5 września 2019r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Miasta Sejny w wyborach do Sejmy Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 129/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 3 września 2019r. w sprawie wyznaczenia Sekretarza Miasta Sejny do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 128/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie aktualizacji  Zarządzenia Nr 139/2017 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 29 grudnia 2017 r w sprawie  wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla jednostek organizacyjnych dla których obsługę finansowo – księgową prowadzi Urząd Miasta w Sejnach.

ZARZĄDZENIE NR 127/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 126/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 125/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 roku.

ZARZĄDZENIE NR 124/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Dobrańskiego "Hubala" w Sejnach.

ZARZĄDZENIE NR 123/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 122/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 22 sierpnia 2019r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Żłobka Miejskiego w Sejnach.

ZARZĄDZENIE NR 121/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 20 sierpnia 2019r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej Szkoły Podstawowej im. mjr. H. Dobrzańskiego- Hubala w Sejnach.

ZARZĄDZENIE NR 120/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 16 sierpnia 2019r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierunków i zastępców kierowników samorządowych jednostek budżetowych Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 119/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 31 lipca 2019r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 118/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 24 lipca 2019r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania kopii protokołów głosowania w obwodzie.

ZARZĄDZENIE NR 117/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Sejnach.

ZARZĄDZENIE NR 116/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego ,,Hubala" w Sejnach.

ZARZĄDZENIE NR 115/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 114/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 8 lipca 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie upoważnienia do działania w imieniu Burmistrza jako organu gminy.

ZARZĄDZENIE NR 113/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 8 lipca 2019r. w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019.

ZARZĄDZENIE NR 112/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 8 lipca 2019r. w sprawie określenia wzoru wniosku o dokonanie zmian w rejestrze instytucji kultury, wzoru wniosku o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury, wzoru odpisu pełnego z księgi rejestrowej oraz wzoru odpisu skróconego rejestru instytucji kultury dla których organizatorem jest Miasto Sejny.

ZARZADZENIE NR 111/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 8 lipca 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze.

ZARZĄDZENIE NR 110/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 3 lipca 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Sejnach, ul. Wojska Polskiego 64, 16-500 Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 109/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 2 lipca 2019r. w sprawie wyników konkursu ofert na organizację wypoczynku letniego (półkolonii) z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego.

ZARZĄDZENIE NR 108/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 2 lipca 2019r. w sprawie przeznaczenia do zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 107/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 2 lipca 2019r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sejnach i udzielenia upoważnień.

ZARZĄDZENIE NR 106/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 1 lipca 2019r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego.

ZARZĄDZENIE NR 105/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 1 lipca 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamowienia na Pierwszy Żłobek w Sejnach.

ZARZĄDZENIE NR 104A/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 104/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 103/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie zasad wdrażania, realizacji, zasad polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla projektu p.n. „Pierwszy Żłobek w Sejnach!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa. Działania 2.2. Działania na rzecz równowagi praca – życie.

ZARZĄDZENIE NR 102/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sejny na lata 2019-2024.

ZARZĄDZENIE NR 101/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie wyników otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019.

ZARZĄDZENIE NR 100/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawiezatwierdzenia planu kontroli zarządzonej na 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 99/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej oraz określenia terminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Sejny

ZARZĄDZENIE NR 98/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie wyników konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego.

ZARZĄDZENIE NR 97/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 21 czerwca 2019r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 96/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 21 czerwca 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 95/2019 BURMISTRZ MIASTA SEJNY  z dnia 14 czerwca 2019r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność miasta Sejny

ZARZĄDZENIE NR 94/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia  14 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na  stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Sejnach.

ZARZĄDZENIE NR 93/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 13 czerwca 2019r. w sprawie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019.

ZARZĄDZENIE NR 92/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

ZARZĄDZENIE NR 91/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 11 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego.

ZARZĄDZENIE NR 90/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 7 czerwca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w treści ogłoszenia konkursu ofert na organizację wypoczynku letniego (półkolonii) z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego.

ZARZĄDZENIE NR 89/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 5 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia planu kontroli podatkowej w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 88/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 5 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia planu kontroli podatkowej na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 87/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 5 czerwa 2019r. w sprawie powołania Komisji do przeprowdzenie przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych.

ZARZĄDZENIE NR 86 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017.

ZARZĄDZENIE NR 85 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na organizację wypoczynku letniego (półkolonii) z programeme profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji zadania publicznego z  zakresu zdrowia publicznego.

ZARZĄDZENIE NR 84 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 3 czerwca 2019r. na organizację wypoczynku letniego (półkolonii) z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego.

ZARZĄDZENIE NR 83 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 31 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 82 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wyników otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019.

ZARZĄDZENIE NR 81 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury prowadzonych przez Miasto Sejny za 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 80 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 23 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 79 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 23 maja 2019r.  w sprawie organizacji, uruchamiana i funkcjonowania stałego dyżuru Burmistrza Miasta Sejny w stanach gotowości obronnej państwa.

ZARZĄDZENIE NR 78/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 20 maja 2019r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Miasta Sejny za 2018 rok.

ZARZĄDZENIE NR 77 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 20 maja 2019r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sejny na lata 2019-2024.

ZARZĄDZENIE NR 76 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 20 maja 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Sejny w 2019 roku w zakresie działlności na rzecz osób niepełnosprawnych.

ZARZĄDZENIE NR 75 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 20 maja 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Sejny w 2019 roku w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

ZARZĄDZENIE NR 74 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 20 maja 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Sejny w 2019 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

ZARZĄDZENIE NR 73 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 15 maja 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 72 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 15 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na organizację wypoczynku letniego (półkolonii) z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego.

ZARZĄDZENIE NR 71/2019 BURMISTRZ MIASTA SEJNY  z dnia 15 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze.

ZARZĄDZENIE NR 70/2019 BURMITRZA MIASTA SEJNY  z dnia 14 maja 2019r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 69/2019 BURMISTRZ MIASTA SEJNY Z DNIA 10 MAJA 2019R. w sprawie sprzedaży przez Miasto Sejny składników mienia ruchomego.

ZARZĄDENIE NR 68/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 9 maja 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na odbieranie i zagospodarowanie odpadów z miasta Sejny.

ZARZADZENIE NR 67/2019 BURMISTZA MIASTA SEJNY Z DNIA 9 MAJA w sprawie przeznaczenia do najmu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 66/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 6 maja 219r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach do parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 65/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 6 maja 219r. w sprawie koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 64/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 6 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 62/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 63/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 6 maja 2019r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 61/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie składu Zespołu ds. Inicjatyw lokalnych powołanej do opiniowania wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej w roku 2019.

ZARZĄDZENIE NR 60/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  zdnia 23 kwietnia 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Sejny w 2019 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

ZARZĄDZENIE NR 59/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  zdnia 23 kwietnia 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powółania Komisji do rozpatrywania ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Sejny w 2019 roku w zakresie rewitalizacji.

ZARZĄDZENIE NR 58/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  zdnia 23 kwietnia 2019r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert dotyczacych wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Sejny w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

ZARZĄDZENIE NR 57/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 23 kwietnia 2019r. w sprawie otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019.

ZARZĄDZENIE NR 56/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 19 kwietnia 2019r.  w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 55/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 16 kwietnia 2019r.  w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIA NR 54/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 15 kwietnia 2019r.  w sprawie wyników konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego.

ZARZĄDZENIE NR 53/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 10 kwietnia 2019r. w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

ZARZĄDZENIE NR 52/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 10 kwietnia 2019r. zmieniające w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków miejskich jednostek na realizację programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2019 roku.

ZARZĄDZENIE NR 50/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 2 kwietnia 2019r.  w sprawie przeznacznia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy

ZARZĄDZENIE NR 49/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własnośc Miasta Sejny

ZARZĄDZENIE NR 48/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 47/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 28 marca 2019r.  w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego.

ZARZĄDZENIE NR 46/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 28 marca 2019r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Sejny za 2018 rok, przyjęcia sprawozdań samorządowych instytucji kultury za 2018 rok i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w 2018 roku.

ZARZĄDZENIE NR 45/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY  z dnia 27 marca 2019r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 44/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sejny na lata 2019-2024.

ZARZĄDZENIE NR 43/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sejny na lata 2019-2024.

ZARZĄDZENIE NR 42/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.

ZARZĄDZENIE NR 41/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie odwołania Pełnomocnika Burmistrza ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.

ZARZĄDZENIE NR 40/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwałk Rady Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 39/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE 38/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków miejskich jednostek na realizację programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2019 roku.

ZARZĄDZENIE NR 37/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 36/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 35/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 28 lutego 2019r.  w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 34/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 33/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów transportu dzieci i uczniów niepełnosprawnych.

ZARZĄDZENIE NR 32/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 12 lutego 2019  w sprawie powołania Komisjii Egzaminacyjnej oraz określenia terminu egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 31/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta.

ZARZĄDZENIE NR 30/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta.

ZARZĄDZENIE NR 29/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta.

ZARZĄDZENIE NR 28/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 27A/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 27/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Sejny w 2019 roku w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycjinarodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

ZARZĄDZENIE NR 26/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Sejny w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

ZARZĄDZENIE NR 25/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Sejny w 2019 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

ZARZĄDZENIE NR 24/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Sejny w 2019 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

ZARZĄDZENIE NR 23/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Sejny w 2019 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

ZARZĄDZENIE NR 22/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Sejny w 2019 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

ZARZĄDZENIE NR 21/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Sejny..

ZARZĄDZENIE NR 20/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

ZARZĄDZENIE NR 19/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Sejny w 2019 roku w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

ZARZĄDZENIE NR 18/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Sejny w 2019 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

ZARZĄDZENIE NR 17/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Sejny w 2019 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

ZARZĄDZENIE NR 16/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Sejny w 2019 roku w zakresie pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

ZARZĄDZENIE NR 15/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Sejny w 2019 roku w zakresie rewitalizacji.

ZARZĄDZENIE NR 14/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Sejny w 2019 roku w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

ZARZĄDZENIE NR 13/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Sejny w 2019 roku w zakresie
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

ZARZĄDZENIE NR 12/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Sejny w 2019 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

ZARZĄDZENIE NR 11/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Sejny w 2019 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

ZARZĄDZENIE NR 10/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania ofert dotyczących wsparcia realizacji zadań publicznych Miasta Sejny w 2019 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

ZARZĄDZENIE NR 9/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie miasta Sejny w związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza.

ZARZĄDZENIE NR 7/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 6/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Sejny na 2019 rok.

ZARZĄDZENIE NR 5/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie powołania operatora informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej na terenie Miasta Sejny w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Sejny zarządzonych na dzień 3 lutego 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 4/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 3/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Sejny.

ZARZĄDZENIE NR 2/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2019.

ZARZĄDZENIE NR 1/2019 BURMISTRZA MIASTA SEJNY z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Sejny.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Wioleta Fejfer

Data wytworzenia: 2019-01-03

Wprowadzający: Karina Palewicz

Modyfikujący: Karina Palewicz

Data modyfikacji: 2020-07-01

Opublikował: Karina Palewicz

Data publikacji: 2019-01-03