Zarządzenia 2016 rok.

 • 99 - 112 - Zarządzenie Burmistrza Miasta

  2017-01-16 00:00:00

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 112/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad wdrażania, realizacji, zasad polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla projektu "Przemyśl centrum na nowo. Program rewitalizacji Miasta Sejny na lata 2017-2027" realizowanego w ramach Programu operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 ze środków Funduszu Spójności oraz Budżetu Państwa.

 • 99 - 124 - Zarządzenie Burmistrza Miasta

  2017-01-16 00:00:00

  Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 124/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżewcie miasta Sejny na 2016 rok.

 • 99 - 117 Zarządzenie Burmistrza Miasta

  2017-01-13 00:00:00

  Zarządzenie Nr 117/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2016 rok.

 • 99 - 118 Zarządzenie Burmistrza Miasta

  2017-01-13 00:00:00

  Zarządzenie Nt 118/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu kontroli na 2017 rok.

 • 99 - 120 Zarządzenie Burmistrza Miasta

  2017-01-13 00:00:00

  Zarządzenie Nr 120/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwetaryzacji.

 • 99 - 121 Zarządzenie Burmistrza Miasta

  2017-01-13 00:00:00

  Zarządzenie Nr 121/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Sejny na 2016 rok.

 • 99 - 119 Zarządzenie Burmistrza Miasta

  2017-01-13 00:00:00

  Zarządzenie Nr 119/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia planu kontroli podatkowej w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2017 rok.

 • 99 - 122 - Zarządzenie Burmistrza Miasta

  2017-01-12 00:00:00

  Zarządzenie Nr 122/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Miasta Sejny na 2017 rok oraz autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sejny na lata 2017 - 2024.

 • 99 - 123 Zarządzenie Nr 123/16

  2017-01-05 00:00:00

  Zarządzenie Nr 123/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miasta Sejny.

 • 99 - 115 Zarządzenie Burmistrza Miasta

  2016-12-14 00:00:00

  Zarządzenie Nr 115/16 Burmistrza Miasta Sejny z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli i oceny realizacji zadań publicznych.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Lech Koneszko

Data wytworzenia: 2017-01-27

Wprowadzający: Lech Koneszko

Modyfikujący: Lech Koneszko

Data modyfikacji: 2017-01-27

Opublikował: Lech Koneszko

Data publikacji: 2017-01-27