Rozpatrywanie petycji

 

 

L.p.

 

 

Skan petycji

 

 

Data złożenia

Imię i nazwisko/ Nazwa podmiotu w interesie którego składana jest petycja

 

Informacje dotyczące przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin załatwienia petycji

 

Sposób załatwienia petycji

1.

 Skan

13.08.2018

Petycja opatrzona podpisami 186 osób fizycznych

Petycja pozostawiona bez rozpatrzenia w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., p. 870) w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy o petycjach

2.

 Skan

21.08.2018

Brak zgody na udostępnienie danych

Część I petycji rozpatrzona w trybie dostępu do informacji publicznej – odpowiedź w terminie 14 dni;

Część II – termin rozpatrzenia 3 m-ce;

 

Część do przekazania do podległych szkół- w dniu 24.08.2018 r. przekazana do SP im. mjr H. Dobrzańskiego Hubala w Sejnach.

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2019

Lp.

Skan petycji

Data złożenia

Imię i Nazwisko/ nazwa podmiotu w interesie którego składana jest petycja

Informacja dotyczące przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin załatwienia petycji

Sposób załatwienia petycji

1

scan

23 sierpnia 2019 r.

Radca prawny Konrad Cezary Łakomy

CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy

Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych

 

2

scan

15 października 2019 r.

Robert Łaniewski

Prezes Zarządu Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

Odpowiedź na petycję

 

Rok 2020

Lp.

Skan petycji

Data złożenia

Imię i Nazwisko/ nazwa podmiotu w interesie którego składana jest petycja

Informacja dotyczące przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin załatwienia petycji

Sposób załatwienia petycji

1

skan

31 grudnia 2019 r.

Wycofanie petycji

 

2

skan

11 grudnia 2020 r. 

Piotr Rakowski

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Karina Palewicz

Data wytworzenia: 2018-08-24

Wprowadzający: Karina Palewicz

Modyfikujący: Karina Palewicz

Data modyfikacji: 2021-02-09

Opublikował: Karina Palewicz

Data publikacji: 2018-08-24