ulgi podatkowe w 2010 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

Wykaz

Wykaz

osób prawnych i fizycznych którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku

Informuje się na podstawie art. 121 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 14 pkt 2 lit. e i f ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), iż zawarte zostało postanowienie, że zarząd jednostki samorządu terytorialnego (Wójt Gminy, burmistrz, prezydent miasta) podaje do publicznej wiadomości, w terminie do 31 maja następnego roku, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.

UMORZENIA

Lp.

Nazwa podatnika

Kwota

umorzenia

Przyczyny umorzenia

1.

Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej Wodociągów i Kanalizacji, Sejny

261 212,00

uzasadniony ważny interes publiczny

2.

Fundacja „Dom Litewski” - Sejny

14 464,00

uzasadniony ważny interes publiczny

3.

Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Sejny

26 800,00

zminimalizowanie wzrostu popytu na produkcję maszyn i usług

4.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Sejny

1 380,50

uzasadniony ważny interes publiczny

5.

Norwa Andrzej i Irmina,

Warszawa

23 318,39

uzasadniony ważny interes publiczny

ODROCZENIA I ROZŁOŻENIA NA RATY ZOBOWIĄZAŃ

PODATKOWYCH

Lp.

Imię i nazwisko/ Nazwa podmiotu

Podatek od nieruchomości

1.

Gminna Spółdzielnia GS w Sejnach

2.

Norwa Andrzej i Irmina, Warszawa

3.

Ośrodek Kultury w Sejnach

Podatek od środków transportowych

1.

Stanisław Rasiul, Sejny

2.

Ignacy Paweł Szkarnulis, Sejny

3.

SEJPOL- Spółka cywilna, Sejny

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ

Lp.

Imię i nazwisko/ Nazwa podmiotu

1.

Fundacja „Dom Litewski”, Sejny

2.

Spółdzielnia Kółek Rolniczych, Sejny

3.

Gminna Spółdzielnia GS, Sejny

4.

SEJBUD Kuźniecow, Jodzis- Sp. Jawna, Sejny

5.

Ignacy Paweł Szkarnulis, Sejny

6.

P.H.U. SEJPOL s.c., Sejny

WYKAZ OSÓB FIZYCZNYCH, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W RAMACH ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Dzienisiewicz Paweł, Sejny

2.

Gryszkiewicz Ryszard, Sejny

Burmistrz Miasta Sejny

Jan Stanisław Kap

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta w Sejnach

Wytwarzający/odpowiadający: Lech Koneszko

Wprowadzający: Lech Koneszko

Data modyfikacji: 2011-05-26

Opublikował: Lech Koneszko

Data publikacji: 2011-05-26