Stawki podatkowe na 2020 rok

W 2020 roku na obszarze Miasta Sejny stosuje się stawki podatku od nieruchomości zgodnie z uchwałą Rady Miasta Sejny NR XI/92/19 z dnia 26 września 2019 r.

W 2020 roku na obszarze Miasta Sejny stosuje się opłaty i zwolnienia w opłacie od posiadania psów zgodnie z uchwałą Rady Miasta Sejny Nr XXXVI/166/17 z dnia 30 stycznia 2017 r.

W 2020 roku na obszarze Miasta Sejny stosuje się stawki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik zgodnie z uchwałą NR XIII/102/19 RADY MIASTA SEJNY z dnia 27 listopada 2019 r.

Do obliczenia podatku leśnego na 2020 rok przyjęto cenę sprzedaży drewna ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 18 października 2019 roku w wysokości 194,24 zł za 1 m3.

W 2020 roku na obszarze Miasta Sejny stosuje się stawki podatku od środków transportowych zgodnie z uchwałą Rady Miasta Sejny Nr XIII/103/19 z dnia 27 listopada 2019 r.

Do obliczenia wysokości podatku rolnego na 2020 rok przyjęto cenę skupu żyta ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku w wysokości 58,46 zł za 1 dt.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Danuta Palanis

Data wytworzenia: 2020-01-21

Wprowadzający: Ewelina Luto

Modyfikujący: Ewelina Luto

Data modyfikacji: 2020-05-25

Opublikował: Ewelina Luto

Data publikacji: 2020-01-21