Samodzielne stanowisko ds. kultury i dziedzictwa narodowego

Pokój nr 10  parter.
Tel. centrala: (87) 516 20 73,  wewnętrzny - 46.
tel./fax: (87) 516 20 55,
e-mail:barbara.miszkiel@um.sejny.pl

BARBARA MISZKIEL – INSPEKTOR DS. KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 • Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej w zakresie należącym do organizatora.
 • Przygotowywanie projektów statutów instytucji kultury.
 • Prowadzenie rejestru instytucji kultury.
 • Przygotowywanie konkursów na dyrektorów miejskich instytucji kultury.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z zatrudnieniem dyrektora instytucji kultury.
 • Promocja kulturalna Miasta Sejny;
 • Przygotowanie założeń polityki kulturalnej Miasta Sejny i realizacja jej założeń;
 • Wspieranie środowisk animatorów ruchu artystycznego oraz środowisk twórczych;
 • Opracowywanie harmonogramu imprez kulturalnych na dany rok;
 • Wspieranie działalności artystycznej na terenie Miasta Sejny;
 • Współpraca z instytucjami, organizacjami oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie promocji i ochrony zdrowia;
 • Realizacja programów zdrowotnych Miasta Sejny;
 • Sporządzanie projektów uchwał w sprawie regulaminów przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i kulturalne;
 • Organizacja miejskich obchodów świąt narodowych, uroczystości patriotycznych, rocznic wydarzeń związanych z historią Sejneńszczyzny;
 • Sporządzanie decyzji na organizację imprez masowych, imprez o podwyższonym ryzyku oraz kontrola ich wykonania;
 • Współpraca przy organizacji imprez kulturalnych, których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto Sejny;
 • Prowadzenie spraw związanych z kontrolą, nadzorem i wydawaniem zezwoleń na imprezy masowe oraz zgromadzenia;
 • Opracowanie dokumentacji i prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sejny;
 • Ochrona herbu i flagi Miasta Sejny oraz nadzór nad ich używaniem;
 • Rozpatrywanie wniosków oraz prowadzenie spraw związanych z działaniami objętymi Patronatem Burmistrza Miasta Sejny;
 • Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w tym prowadzenie gminnej ewidencji zabytków;
 • Bieżąca analiza materiałów dotyczących programów skierowanych do jednostek samorządu terytorialnego w celu pozyskania dostępnych środków zewnętrznych w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku;
 • Przygotowanie dokumentów związanych z aplikacją o środki zewnętrzne dotyczące zadań wykonywanych przez stanowisko, w tym wyszukiwanie informacji o źródłach i warunkach pozyskiwania środków finansowych krajowych i zagranicznych, przygotowywanie i składanie wniosków o dofinansowanie, sporządzanie wniosków o płatność, prowadzenie sprawozdawczości oraz innych niezbędnych zadań dla projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych, realizowanych przez stanowisko wynikających z podpisanych umów o dofinansowanie.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta Sejny

Wytwarzający/odpowiadający: Danuta Wilkialis

Data wytworzenia: 2019-06-17

Wprowadzający: Danuta Wilkialis

Modyfikujący: Danuta Wilkialis

Data modyfikacji: 2019-06-17

Opublikował: Danuta Wilkialis

Data publikacji: 2019-06-17