Uchwała rady Nr 1

Uchwała Nr I/1/02

Uchwała Nr I/1/02

Rady Miasta Sejny

z dnia 18 listopada 2002r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Sejny.

Na podstawie art.19 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558 i Nr 113 poz.984) Rada Miasta Sejny uchwała, co następuje:

§ 1

Stwierdza się, że w wyniku tajnego głosowania radny

ANDRZEJ MOCARSKI

bezwzględną większością głosów został wybrany na stanowisko Przewodniczącego Rady Miasta Sejny.

§ 2

Protokół komisji skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życiu z dniem podjęcia.

Przewodniczący Obrad

Marian Auron

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miasta w Sejnach

Wytwarzający/odpowiadający: Lech Koneszko

Wprowadzający: Lech Koneszko

Data modyfikacji: 2003-05-06

Opublikował: Jan Lupo

Data publikacji: 2003-05-06